Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van en met Exotentuin.
1.2 In geval van niet akkoord met de algemene voorwaarden dient er schriftelijk contact opgenomen te worden in de vorm van post of email.
1.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk door beide partijen tot stand komen.
1.4 In geval van een wijziging blijven ten aller tijden de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2. Overeenkomsten.
2.1 Overeenkomsten zijn enkel een overeenkomst na acceptatie door Exotentuin. In geval van geen acceptatie wordt hiervan binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestellingen een melding van gemaakt.

Artikel 3. Prijzen & Prijswijzigen.
3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief Btw en exclusief mogelijke verpakkings en/of verzendkosten, mogelijke belastingen en/of heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen met Exotentuin.
3.2. Exotentuin heeft het recht om prijzen te wijzigen wanneer er onverwachte kosten optreden, stijging van transportkosten, belastingen en/of heffingen.
3.3 In geval van prijsstijging van de producten en/of diensten tussen de door u geplaatste bestelling en uitvoering hiervan wordt dit niet doorberekend aan de klant.

Artikel 4. Betalingen.
4.1 In geval van contacte betaling aan het bedrijf worden briefjes tot 100 euro geaccepteerd.
4.2. In geval van verzending wordt er van u verwacht binnen 14 dagen na ontvangst van uw producten te betalen, tenzij anders overeengekomen. Mocht de betaling uitblijven wordt er een betalingsherrinering gestuurd, zou betaling opnieuw uitblijven heeft Exotentuin het recht om hulp van derden in te schakelen.
4.3 In geval van gebreke heeft Exotentuin het recht om de bestelling te wijzigen of totaal te ontbinden.

Artikel 5. Levering.
5.1 Vast gestelde levertijd is slechts indicatief. Mocht de levertijd overschreden worden heeft u geen recht op schadevergoeding en kortingen of de bestelling annuleren. Mocht de overschrijding 2 maanden of meer zijn kan de overeenkomst in samenspraak met beide partijen worden gewijzigd of worden geannuleerd.
5.2 In geval van bezorging of verzenden van producten is het risico van schade voor Exotentuin. indien van een schadegeval heeft u recht op schadevergoeding of vervanging van het product.
5.3 Indien er sprake is van een misverstand, vertraging of het niet overkomen van bestellingen of meldingen door gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen Exotentuin en de klant is Exotentuin hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 6. Garantie & Aansprakelijkheid.
6.1 Exotentuin is niet in staat om garantie te geven op de geleverde producten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.2. Exotentuin is niet aansprakelijk voor schade of dode planten na een winter en geeft u geen recht op een vergoeding of een vervanging tenzijn anders overeengekomen. Exotentuin geeft ten allertijden het beste advies en informatie maar heeft geen invloed op het weer, klimaat en het door u beschermen van de planten.

Artikel 7. Reclames
7.1 Reclames worden ten aller tijden aangeduid met een periode, de reclame geldt dan alleen gedurende de aangegeven periode.
7.2 In geval van het niet kunnen voldoen van een reclame door externe effecten waar vooraf geen rekening mee kon worden gehouden geeft u geen recht op vervanging van het product, vergoedingen of kortingen.
7.3 In geval van een uitverkocht product gedurende de reclameperiode heeft de klant niet het recht om het product te reserveren tegen de reclame prijs, tenzij anders aangeduid of overeengekomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
8.1 Alle geleverde producten door Exotentuin zijn eigendom van Exotentuin zolang deze niet dan wel in zijn geheel zijn betaald.
8.1 Het risico is op het moment van meenemen of afleveren voor de klant.

Artikel 9. Overmacht.
9.1 In geval van overmacht bij Exotentuin door externe effecten, intern of ieder ander geval waar vooraf geen rekening mee en kon worden gehouden geeft u geen recht tot annulering van de bestelling, kortingen of een schadevergoeding.
9.2 Indien overmacht langer duurt dan 3 maanden heeft zowel U als Exotentuin het recht om de overeenkomst te wijzigen, in alle gevallen wordt dit schriftelijk gedaan.

Artikel 10. Diversen
10.1 Klachten dienen ten aller tijden schriftelijk (post of email) ingediend te worden bij Exotentuin. Alle mogelijke klachten worden ten aller tijden bekeken en nader onderzocht om vervolgens contact op te nemen in zowel de schriftelijke als niet schriftelijke vorm.
10.2 Bij eventuele kosten die zijn onstaan door een foutief opgegeven adres zijn ten aller tijden voor de koper en niet voor Exotentuin.
10.3 Indien van een niet op te kunnen lossen geschil tussen Exotentuin en klant heeft Exotentuin het recht om gebruik te maken van diensten door derden.